abrogirati


abrogirati
abrogate
* * *
• abrogate

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • abrogírati — (što) dv. 〈prez. abrògīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 izrijekom ukinuti/ukidati pravni postupak prilikom donošenja novih odredbi, opr. derogirati ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika